Forside Nyheder Info Cases Support Kontakt
Datalogger >>Net Shop >>XAL Front End >>Compilere >>SAM >>

Heiberg IT – Navision Web Frontend

Heiberg IT – Navision Web Frontend

Denne opgave bestod i at lave en Web frontend til et Navision XAL ERP system. Opgaven blev lavet for firmaet Heiberg IT i 2003. http://www.heiberg.dk

Teknisk set er systemet implementeret i C# til ASP.Net og fungerer ved hjælp af en connector fra firmaet Applica. Denne er skrevet i Delphi og er et COM+ objekt, der kan skabe forbindelse imellem Navision XAL og et andet system ,som for eksempel en Web front-end skrevet i C# til ASP.Net, ved at distribuere et framework af COM objekter, så man får adgang til brugerfunktioner skrevet til XAL systemet. Der er endvidere brugt DHTML, CSS og JavaScript i webdelen.

I korte træk sætter systemet brugeren i stand til at udføre ERP funktioner som at godkende/afvise indscannede fakturaer, vælge konto der skal betales fra, brugerstyring på godkenderniveau, ændre password, se faktura i TIFF format, hvor der kan zoomes m.m. Systemet er lavet så det kan bruges med en ganske almindelig Internet Explorer på enten intranet eller Internet.

Figur 1 viser de indscannede fakturaer, som den pågældende medarbejder, endnu ikke har godkendt. Hvis man klikker på luppen vil man gå til et detaljevindue:

I detaljevinduet, vist på figur 2 er det muligt at vælge konto, afdeling osv. ud og bogføre det direkte i Navision XAL ERP systemet. Det er kontekstafhængigt. Det vil sige at valgmulighederne i dropdownlisterne ændrer sig afhængigt af hvad der er valgt i de foregående lister for linjen.

Den største udfordring i forbindelse med dette system har været at lave det hurtigt nok. Dette er blandt andet løst ved at bruge omfattende caching af indholdet af listerne ved hjælp af hashtabeller.