Forside Nyheder Info Cases Support Kontakt
Datalogger >>Net Shop >>XAL Front End >>Compilere >>SAM >>

Europabevægelsen - Nyhedsbrevsgenerator

Europabevægelsen - Nyhedsbrevsgenerator

Dette system er lavet til Europabevægelsen i 2003. http://www.europabevaegelsen.dk

Teknisk set er systemet implementeret i Delphi 6.0 til Windows, samt ved hjælp af HTML og CSS.

Systemet sætter en bruger, der ikke har kendskab til webdesign i stand til at lave et professionelt udseende nyhedsbrev efter en foruddefineret skabelon. Skabelonen kan nemt ændres og tilpasses efter behov. F.eks. er en af skabelonerne lavet, så bruger indtaster, overskrift, sti til logo, brevtekst, kalender information og tekst, opinionsmålingsprocenter og tekst samt andre brugervalgte parametre, hvorefter et nyhedsbrev automatisk genereres, så det kan afsendes med Outlook Express. Se Figur 1

Opinionsmålingen bliver i dette tilfælde grafisk præsenteret ved hjælp af 3 bjælker i forskellige farver, hvor længden repræsenterer de indtastede procentsatser, og hvor procentsatserne står til venstre for bjælkerne. Et eksempel på det færdige nyhedsbrev kan ses på figur 2 .

Løsningen er meget fleksibel, da skabelonen er lavet i standard HTML, og derfor kan ændres af alle, der har lidt kendskab til hjemmesider. Ud over dette er der indlagt tags af formen [MitTag] i html koden, som skal betragtes som klodser, der senere vil blive skiftet ud med den rigtige html kode af nyhedsbrevsgeneratoren, der fungerer som en standard parser og compiler, som man kender det fra diverse programmeringssprog.

Dette giver selvfølgelig et væld af muligheder for hurtigt og problemfrit at lave ændringer og tilføjelser til programmet efterhånden som behovet opstår, og der er da også allerede blevet lavet flere tilføjelser til systemet.

Denne version af nyhedsbrevsgeneratoren er tilpasset til præcis de krav som Europabevægelsen havde til brugen. Derfor er der en knap, der automatisk genererer koden, og ligger den i udklipsfolderen, så den nemt kan indsættes inde i Outlook Explorer. 

Figur 3 viser et af de andre Tab blade, hvor det er muligt at indtaste info til opinionsmålingerne. Ud fra de indtastede oplysninger beregnes bjælkernes størrelse automatisk og koden til dem laves. Det er her vigtigt at påpege at der ikke bruges grafik, men CSS kode. Dette betyder at nyhedsbrevet fylder væsentligt mindre end hvis der havde været anvendt grafik. Dette er en ikke uvæsentlig faktor, når det skal sendes ud som mail.

Figur 4 er et eksempel på brugervenligheden, hvor alle trin til at udforme og afsende et nyhedsbrev er ridset op i nummerorden.

Dette system vil nemt kunne laves i C# til .Net, hvor det så vil være muligt at springe Outlook Express delen over. Det vil kunne laves, så det automatisk løber en liste af E-mails igennem og automatisk sender det genererede brev til alle på listen. Man vil så kunne bruge systemet ved hjælp af en almindelig browser.